Vi hjelper deg med å oppnå bedre resultat til lavere kostand gjennom Best Value-tilnærmingen

Hva betyr det?

En tilnærming til distribusjonskjeder

Best Value-tilnærmingen har lenge vært kjent som et system for anskaffelser – leverandøren som demonstrerer best ekspertise, ‘vinner’ kontrakten. Heldigvis er flere og flere organisasjoner i ferd med å innse at Best Value handler om å forbedre ytelse i hele distribusjonskjeden. Det er en tilnærming til distribusjonskjeder generelt!

Å benytte Best Value – kort fortalt:

Gi smarte personer muligheten til å bruke ekspertisen sin.
Planlegg prosjekter fra start til slutt og kontroller potensielle risikoer via effektiv risikohåndtering.
Få oversikt over prestasjon og avvik og benytt den informasjonen til å oppnå forbedringer.

 • Best Value gjør det enkelt å velge leverandøren med best verdi, basert på ytelse og pris
 • Leverandøren foreslår sin plan, kunden godtar leverandørens tilbud
 • Leverandøren skaper et gjennomsiktig miljø som øker ansvarlighet
 • Leverandøren minimerer behov for kommunikasjon og avgjørelser ved å bruke tallbasert, målbar informasjon og deduktiv logikk
 • Leverandøren har ingen risiko – kunden er økonomisk ansvarlig for alle risikoer som oppstår
 • Leverandøren har ansvaret for risikostyring
 • Leverandøren bruker målbar og tallbasert informasjon for å spore ytelse og avvik fra planen, og bruker informasjonen som forbedringsgrunnlag

Bakgrunn

Redusere feilrelaterte kostnader i distribusjonskjeden

‘Best Value’ ble utviklet av Dr. Dean Kashiwagi, i samarbeid med Arizona State University, for å forbedre anskaffelses- og gjennomføringsprosesser for prosjekter og tjenester. Tilnærmingen bruker deduktiv logikk, data og gjennomsiktighet, og ble opprinnelig utviklet for å redusere kostnader forårsaket av feil i byggsektoren. Best Value blir i økende grad brukt i IKT-bransjen og i tjenestesektoren.

Best Value har økende popularitet i Nederland. Andre navn er Best Value Procurement, Best Value Sales, Best Value Performance og Best Value-tilnærmingen.

 • I utvikling i USA siden 1994, benyttet 1750+ ganger, total kontraktsverdi på $6.4 milliarder
 • Benyttet ved 500+ anledninger i Nederland siden 2008, til en totalverdi på €3 milliarder.
 • > 500 personer i Nederland er sertifisert. A+ er høyeste sertifiseringsnivå, de fleste sertifiserte har oppnådd nivå B
  Boken ‘Prestatie inkoop’ (Best Value Procurement) (Santema & Van de Rijt) har solgt mer enn 5000 kopier. I 2014 ble den tredje utgaven utgitt med tittelen: ‘Prestatie inkoop – Best Value for successful projects’
 • I 2013 ble boken ‘Prestatie verkoop (Best Value Sales) – Winning clients with Best Value’ (Verheul et al.) utgitt

Hvor enkelt kan det være?

Annerledes innstilling, annerledes oppførsel

Best Value fungerer på en enkel måte, basert på et antall grunnleggende prinsipper. Det er imidlertid overgangen til disse prinsippene som er vanskelig – vi må ’tenke annerledes’. Erfaringsmessig ser vi at det tar minst 3 Best Value-prosjekter før organisasjoner er i stand til å fortsette utviklingen av Best Value på egenhånd.

Prinsippet som ligger bak Best Value Procurement er at det er ekspertleverandøren – ikke kunden – som best kjenner til realiteten i distribusjonskjeden. Vi hjelper deg med å ‘gi slipp’ gjennom å lære hvordan man identifiserer og benytter ekspertise, samt hvordan man tilrettelegger for eksperten i driften av prosjektet.

I Best Value Sales er det vesentlig å ta seg tid til å identifisere og benytte eksperter og ekspertise før du selv kan opptre som ekspert. Vi lærer deg hvordan du kan samle inn ytelsesbasert informasjon og andre relevante tall og opplysninger, og hvordan du kan bruke dette overfor kundene dine, slik at de kan identifisere din ekspertise.

 • Best Value er et paradigmeskifte som få kan utføre uten coaching.
 • Å investere i Best Value er verdt det – kundene våre benytter også Best Value sine prinsipper i mer tradisjonelle kundemiljøer. Som et resultat er forventningene bedre tilrettelagt og det er mindre besvær i gjennomføringen.
 • Best Value handler om å tilrettelegge for ekspertise gjennom hele distribusjonskjeden. Derfor vil det være merkelig å ikke bruke vår ekspertise dersom du ønsker å benytte Best Value.